BlogYleinen

Tiedote: Yhteistyökumppanuus East Consulting Oy:n kanssa

Olemme aloittaneet yhteistyön East Consulting Oy:n kanssa vahvistaaksemme suomalaisyritysten kansainvälistymistä ja kasvua.

Uudet myyntimenetelmät ja markkinatuntemus avaavat miljoonien markkinat suomalaisyritysten ulottuville

Suomalaisten yritysten mahdollisuudet toimia kansainvälisillä markkinoilla ovat parantuneet huomattavasti viime vuosina. Digitaalisen markkinoinnin ja uusien ketterien myyntimallien myötä myös pk-yritysten on mahdollista rakentaa kansainvälistä liiketoimintaa nopeammin ja aiempaa kevyemmillä kustannuksilla.

– Hyvä markkinatuntemus ja verkostot ovat edelleen erittäin tärkeitä, mutta kustannukset uuden markkinan testaamiselle eivät enää ole este pk-yritysten kansainvälistymiselle, sanoo kansainvälistymispalveluita tarjoavan East Consulting Oy:n toimitusjohtaja Jonne Pöyhtäri.

Myynnin kehittämiseen ja myyntiosaajien rekrytointiin erikoistunut Salminen & Tikka Oy sekä kansainvälistymispalveluja tarjoava East Consulting Oy päättivät lähteä rakentamaan yhteistyötä, koska kansainvälisyys on yhä luontevampi osa yritysten arkea. Toistensa osaamista hyödyntämällä yhtiöt pystyvät tarjoamaan asiakkailleen palvelukokonaisuuden, jossa kansainväliseen kohdemarkkinatuntemukseen yhdistetään vahva myyntiosaaminen ja rekrytointipalvelut.

– Asiakasymmärrys sekä uusien markkinointi- ja myyntimallien hyödyntäminen ovat avainasemassa menestyvien liiketoimintamallien rakentamisessa. Kasvuhakuisten yritysten bisnesmallit on rakennettu suoraan kansainvälisille markkinoille sopiviksi, joten myös myyntityötä kannattaa suunnata kohdemarkkinoille, toteaa Salminen & Tikka Oy:n toimitusjohtaja Petri Salminen.

Digitalisaatio tarjoaa mahdollisuuksia, mutta vaatii myynniltä kehittymistä

Markkinoinnin automaatio on tehostanut asiakashankintaa ja samalla lisännyt vaatimuksia myyjien asiantuntemukselle. Asiakkaat tuntevat tarjolla olevat tuotteet ja palvelut aiempaa paremmin, joten myös myyjän täytyy tuntea paitsi tuotteensa myös asiakkaansa. Myyntityön muuttuminen ja digitaalisen markkinoinnin hyödyntäminen vaativat uutta ajattelua yrityksiltä ja myyjiltä, mutta tarjoaa samalla ennen näkemättömiä mahdollisuuksia uusille markkinoille siirtymiseen myös pk-yrityksille.

– Haluamme tarjota asiakkaillemme tehokkaimmat menetelmät ja alan parhaat osaajat kansainvälisen liiketoiminnan avaamiseen ja kasvattamiseen. Valmiit verkostomme ja yhteinen osaamisemme yritysten liiketoiminnan kehittämisestä tarjoavat asiakkaillemme ohituskaistan kasvulle sekä kotimaassa että kansainvälisesti, viitoittaa Jonne Pöyhtäri.

– Yhdessä East Consultingin kanssa pystymme rakentamaan myynnillisesti tehokkaan ja kullekin kohdemarkkinalle sopivan ratkaisun asiakkaillemme. Yhteistyön kautta tarjontamme kattaa nyt kehittämis- ja rekrytointipalveluiden lisäksi entistä vahvemmin myös kansainvälisten asiakkuuksien avaamisen, Petri Salminen toteaa tyytyväisenä.

Nyt käynnistetyn yhteistyön tavoitteena on nopeuttaa suomalaisyritysten kannattavan kansainvälisen liiketoiminnan käynnistymistä sekä rakentaa täysin uusia toimintamalleja yritysten liiketoiminnan kehittämiseen.

Lisätiedot:

toimitusjohtaja Petri Salminen, Salminen & Tikka Oy, P. 0400 608 812, petri.salminen@salminen-tikka.fi

toimitusjohtaja Jonne Pöyhtäri, East Consulting Oy, P. 040 412 3945, jonne.poyhtari@eastconsulting.fi

Salminen & Tikka Oy on myynnin kehittämiseen ja myyntiosaajien rekrytointiin erikoistunut asiantuntijayritys. Vuodesta 2004 toimineen yhtiön liiketoiminta perustuu ketterien kehittämismenetelmien hyödyntämiseen liiketoiminnan kehittämisessä ja henkilöstön perehdyttämisessä.

East Consulting Oy on kokeneista kansainvälisen liiketoiminnan osaajista koostuva kansainvälistymispalveluja tarjoava asiantuntijayritys. Yhtiön erityisosaamista ovat Venäjän, Itä-Euroopan ja pohjoismaiden markkina-alueet. East Consulting on käynnistänyt oman edustajansa myötä toiminnan myös Iranissa. Lisätietoa: www.eastconsulting.fi